SEMUA Ahli Parlimen diminta mengemukakan surat akuan yang menamakan calon Perdana Menteri pilihan mereka kepada Istana Negara selewat-lewatnya pukul 4 petang, esok.

Arahan itu terkandung dalam notis daripada Yang Dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun yang diedarkan kepada Ahli-ahli Parlimen hari ini.

“Adalah dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di dalam melaksanakan budi bicara Baginda Tuanku di bawah Perkara 43(2)(a) Perlembagaan Persekutuan perlu melantik seorang Ahli Dewan Rakyat yang di dalam hemat Baginda Tuanku mungkin mempunyai kepercayaan majoiti Ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri Malaysia.

“Pada melaksanakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya dengan ini memberi notis kepada Yang Berhormat supaya menyerahkan satu surat akuan yang menyatakan dengan terang dan jelas seorang Ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh Yang Berhormat untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia Yang Ke-9,” katanya.

Beliau menambah, walaupun surat akuan tersebut tidak mempunyai format yang tertentu, namun ia perlu mempunyai butiran-butiran seperti identifikasi secukupnya Ahli Parlimen yang membuat cadangan serta identifikasi secukupnya Ahli Parlimen yang dicadangkan.

Azhar Azizan memberitahu, surat akuan itu juga mesti memaparkan pernyataan kepercayaan yang terang, jelas dan tanpa syarat, tandatangan Ahli Parlimen terbabit serta tandatangan dan cop rasmi saksi bagi mereka yang berada di luar negara dan tarikh.

Saksi pula sama ada seorang peguam bela dan peguam cara, pesuruhjaya sumpah, notari awam atau jawatan yang setanding.

Menurut beliau, surat akuan dalam format pdf hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Sulit Kanan Yang di-Pertuan Agong melalui faksimili, e-mel atau aplikasi WhatsApp.

“Serahan tangan adalah tidak dibenarkan memandangkan Istana Negara masih berada di dalam kawasan Fasa 1 dan juga untuk mengelakkan penularan pandemik Covid-19 di Istana Negara.

“Perlu dijelaskan, mana-mana surat akuan Yang Berhormat yang tidak mematuhi perkara-perkara di atas ataupun yang diterima lewat tidak akan diambil kira.

“Ahli-ahli Yang Berhormat diperingatkan untuk menjaga kerahsiaan Surat Akuan tersebut sehingga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here