prn melaka mohd muhammad

Tunjang 1: Keutuhan Ekonomi

  • Bangunkan ekonomi jana peluang perniagaan, pekerjaan

Perikatan Nasional akan memastikan ekonomi negeri Melaka dibangunkan supaya lebih utuh dan mampan. Ini termasuklah tumpuan kepada industri strategik dan berimpak tinggi serta fokus kepada pendigitalan dan pembangunan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS).

Melalui pendekatan ini, lebih banyak peluang perniagaan dapat dijana dan tentunya para peniaga di Melaka dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, bahkan boleh meningkat berlipat kali ganda. Pulangan kepada negeri pula akan diterjemahkan melalui pembangunan pesat yang dapat dinikmati oleh setiap lapisan rakyat di negeri Melaka.

Dengan limpahan ekonomi, lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi dapat ditawarkan untuk rakyat di negeri Melaka. Ini termasuklah graduan TVET, Orang Kurang Upaya (OKU) serta pesara yang masih ingin aktif berkhidmat.

Bagi kumpulan berpendapatan rendah pula, pelbagai aktiviti ekonomi tambahan dalam sektor pertanian, perikanan dan perkhidmatan akan disediakan untuk mereka menambah pendapatan masing-masing.

Tunjang 2: Keprihatinan Kepada Rakyat

  • Hab TVET diwujudkan

Perikatan Nasional akan memastikan aspek kesihatan mental dan jasmani, perumahan, kemudahan rekreasi serta pendidikan untuk setiap lapisan masyakarat diberikan perhatian sepenuhnya.

Bagi membina bakat masa hadapan yang hebat dalam kalangan anak watan Melaka, pendidikan merupakan asas penting yang wajib diperteguhkan. Antara pendekatan Perikatan Nasional adalah dengan meningkatkan prestasi pendidikan rendah dan menengah serta meletakkan Melaka dalam ranking 3 negeri terbaik dalam pencapaian keputusan peperiksaan awam di Malaysia.

Selain itu, Hab Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) akan diwujudkan di negeri Melaka melalui kerjasama dengan kementerian, agensi berkaitan dan pihak swasta tempatan dan antarabangsa.

  • Bantuan One-Off kepada guru tahfiz, KAFA, Tadika JAIM

Kerajaan Perikatan Nasional akan berikan perhatian kepada pengurusan sekolah tahfiz. Bantuan penyelenggaraan kepada semua sekolah tahfiz di bawah Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM).

Bantuan one-off RM200 kepada Guru Tahfiz, Guru KAFA dan juga Guru Tadika di bawah seliaan JAIM.

  • Program bantuan, kemahiran untuk suri rumah, ibu tunggal, OKU

Pelbagai program bantuan, latihan kemahiran dan khidmat nasihat akan disediakan, khususnya dalam memperkasa dan mengoptimumkan penglibatan kumpulan sasar ini dalam aktiviti ekonomi dan sosial. Perhatian turut diberikan kepada koperasi usahawan wanita yang bergiat aktif dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

Dewan Undangan Negeri Belia Melaka akan diwujudkan bagi membina dan menggilap generasi pemimpin masa depan dari kalangan anak muda jati Melaka.

  • Bayaran lesen perniagaan, sewa tapak penjaja, peniaga dikurangkan

Bagi meringankan impak pasca COVID-19, bayaran lesen perniagaan dan bayaran sewa tapak kepada penjaja dan peniaga kecil akan dikurangkan. Ini bagi meringankan beban kewangan dan memberi ruang kepada mereka untuk kembali berniaga.

Perikatan Nasional menyedari dalam tempoh yang sukar ini, perbelanjaan untuk menyambut kelahiran anak juga memberi kesan kepada sebahagian rakyat. Oleh yang demikian, bantuan one-off sebanyak RM200 akan diberikan kepada semua anak yang dilahirkan di negeri Melaka pada tahun 2021.   

Pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yaasin berucap pada Majlis Pelancaran Manifesto Perikatan Nasional di Shah Alam, hari ini. GAMBAR: Warta Rakyat

Tunjang 3: Kerancakkan Sektor Pelancongan

  • Jadikan Melaka destinasi pilihan pelancongan kesihatan

Perikatan Nasional akan mengambil pendekatan untuk merancakkan semula industri pelancongan di Melaka. Oleh itu, Perikatan Nasional ingin menawarkan program yang inovatif dan berimpak tinggi.

Bagi melancarkan lalu lintas, terutamanya pada waktu puncak atau musim percutian, Kerajaan Perikatan Nasional akan menyediakan lebih banyak kemudahan tempat letak kenderaan bertingkat di kawasan pelancongan dan diselaraskan dengan sistem “park and ride”.

Perikatan Nasional juga akan menggiatkan usaha pemulihan industri pelancongan, termasuk pelancongan kesihatan antarabangsa bagi menjadikan Melaka destinasi pilihan pelancongan kesihatan.

pendekatan menjadikan Melaka sebagai tempat persinggahan pelancong kapal persiaran yang menyusuri Selat Melaka dan pusat penganjuran Mesyuarat, Insentif, Persidangan dan Pameran (MICE) akan dipergiat dengan menyediakan kemudahan penginapan, pengangkutan dan aktiviti sampingan.

  • Program Bandaraya Melaka Bebas Kenderaan diperkenalkan

Melaka  akan dipromosikan sebagai destinasi aktiviti rekreasi, termasuk sukan air dan sukan lasak, yang menjadi tarikan masa kini. Bagi menyokong inisiatif ini, program Bandaraya Melaka Bebas Kenderaan akan diperkenalkan di lokasi dan waktu tertentu di hujung minggu bagi pelancong dalam dan luar negara.

Perhatian akan diberikan kepada pemulihan, pemuliharaan serta penjagaan lokasi tarikan pelancong, pesisiran pantai dan bangunan warisan. Perikatan Nasional mahukan limpahan ekonomi sektor pelancongan bukan hanya kepada pengusaha atau syarikat besar, tetapi turut memberi impak kepada seluruh rakyat Melaka melalui peluang pekerjaan dan perniagaan, khususnya kepada penjaja dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana berkaitan pelancongan.

Tunjang 4: Kelestarian Alam Sekitar

  • Usaha memulih dan memulihara ekosistem kawasan sungai, pesisir pantai

Fokus akan diberikan kepada peningkatan penggunaan teknologi hijau, penggunaan tanah secara optimum serta pengurusan sisa pepejal.

Usaha memulih dan memulihara ekosistem kawasan sungai, pesisir pantai dan marin juga akan dipergiat bagi melestari kawasan dan memperkaya sumber laut. Dengan ini, rakyat dapat hidup dalam persekitaran bersih dan sihat.

Tunjang 5: Kecekapan Infrastruktur

  • Atasi masalah banjir, bekalan air bersih, kesesakan trafik, akses internet

Memperkukuh penyediaan infrastruktur yang cekap, termasuk pembinaan dan naik taraf jalan serta naik taraf sistem saliran dan tebatan banjir. Pelan induk penyuraian trafik juga akan disediakan bagi melancarkan lalu lintas, terutama di kawasan tumpuan pelancong.

perluasan liputan Internet 5G akan dipercepatkan dan kemudahan hotspot wifi secara percuma disediakan di tempat terpilih seperti pusat pelancongan, perniagaan dan pendidikan.

Tunjang 6: Keteguhan Dan Kejujuran Pentadbiran

  • Berpaksikan kecekapan, ketelusan, kebertanggungjawaban

Keteguhan dan kejujuran dalam pentadbiran Kerajaan negeri Melaka adalah tunjang penting untuk menjayakan setiap strategi dan pendekatan yang dirancang. Agenda untuk memperkasa perkhidmatan awam negeri dipergiat melalui pendigitalan dan penglibatan secara terus dengan rakyat. Pemerkasaan ini juga turut melibatkan tadbir urus yang cekap dan berintegriti bagi agensi serta syarikat milik kerajaan negeri.

Ini adalah aspek penting kewujudan sebuah pentadbiran kerajaan negeri yang berpaksikan kecekapan, ketelusan dan kebertanggungjawaban yang menjadi asas sebuah pentadbiran kerajaan yang baik atau good governance.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here